Welkom door OC

Read in English

 

logo transparant klein

Beste Ouder,

Wat leuk dat ook u overweegt om uw zoon/dochter naar de Ploegmaatjes te laten komen. Wij ervaren het als een fijne, warme en gezellige peuterspeelzaal waar de kleintjes altijd blij van thuis komen. Binnen en buiten spelen, fruitjes, verhaaltjes, liedjes, knutsels en leuke thema’s zijn elke dag deel van het vermaak.

Ook de Ploegmaatjes heeft een oudercommissie die de belangen van alle ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal behartigd. Wij zijn met zijn drieën altijd bereikbaar voor vragen of inbreng en u kunt ons makkelijk bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Hieronder kunt u wat meer formele informatie over de doelstelling en bevoegdheden van de Oudercommissie terug vinden.

Voor nu alvast van harte welkom en wij kijken er naar uit om u tijdens het brengen of halen persoonlijk te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,

Joyce & Henriëtte
(moeders van een paar maatjes 😊)

 

 

Wat is en doet de Oudercommissie bij de Ploegmaatjes?

 

 1. Doel Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de peutergroep. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen .

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het “Reglement van de oudercommissie”. Dit reglement is in te zien op de peutergroep en op de website.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de Ploegmaatjes gaan. De oudercommissie bestaat uit 3 leden, zodat er bij stemmingen altijd een meerderheid is.

2. De Oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht op de volgende onderwerpen:

De directie stelt de oudercommissies in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

  • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directie met betrekking tot:
  • Maximum aantal kinderen
  • Opleidingseisen beroepskrachten
  • Beroepskrachten in opleiding
  • Pedagogisch werkplan;
  • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • Openingstijden;
  • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie.

 

3. De Oudercommissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen:

De oudercommissie is bevoegd de directie ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft.

 

4. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders; levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten; zorgt voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.