Welkom door OC

Read in English

 

logo transparant klein

Beste Ouders,

Sinds 1 april van dit jaar kent Ploegmaatjes ook een Oudercommissie (OC). De Oudercommissie behartigd de belangen van alle ouders van de kinderen op de peuterspeelzaal en onder aan deze brief vindt u meer informatie over de doelstelling en adviesrechten die de OC heeft.

De eerste vergaderingen zijn geweest, het reglement is opgesteld en plannen zijn getrokken.  Nu maken wij graag van deze kans gebruik om ons aan u voor te stellen.

De Voorzitter:

Mijn naam is Joyce de Gooijer -van der Veen, moeder van Melle (bijna 3 jaar) en Lucas (net 1 jaar).

We wonen vlakbij Ploegmaatjes op de Schapendrift, en Melle gaat sinds september 2016 met plezier naar "school" zoals hij dat noemt.

Volgend jaar zomer zal Lucas ook komen spelen op Ploegmaatjes.

We zijn erg blij dat er bij ons in de buurt zo'n leuke peuterspeelzaal is met zulke lieve juffies.

 

De Secretaris:

Henriëtte Willems – ter Keurs, moeder van Lily-Hélène (4 en na 2 jaar Ploegmaatjes met plezier net naar school) en Casper (2). Samen met mijn man en grote zus Julie (9) wonen we om de hoek van Ploegmaatjes en genieten wij al meer dan 2 jaar van de fijne en warme sfeer die de drie juffen van Ploegmaatjes creëren. 

Secretaris Ploegmaatjes

 

 

 

 

 

 

 

 

De Penningmeester:

Jennifer van den Bogaart-Kors, moeder van Emine (4 jaar en na 12 maanden Ploegmaatjes nu in groep 1 van de Ploeg) en Philip (1,5 jaar- die begin 2018 zal starten bij de Ploegmaatjes) en getrouwd met Dirk. Wij wonen op de Heideveldweg en genieten van het mooie dorp Laren. Helma, Bea en Esther ervaren wij als professionele en hele lieve juffen die kundig en liefdevol de kindjes voorbereiden op de basisschool. Daarbij maken ze een goede mix tussen creativiteit, spelen en leren. Je kind kan je met een gerust hart bij hen achterlaten. Hopelijk tot ziens bij de Ploegmaatjes.

 Penningmeester Ploegmaatjes

Wij zijn met zijn drieën altijd bereikbaar voor vragen of inbreng en u kunt ons makkelijk bereiken via het postvakje in het lokaal of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ook staat er een rubriek op de website waar alle oudercommissie informatie, notulen, brieven en besluiten op terug te vinden zijn.

Samen met Helma, Bea en Esther hebben we tevens een aantal data voor activiteiten vastgelegd dus zet deze alvast in uw agenda:

 • 10 oktober -  Ouderavond – 19.45u. Wij zullen naast de huishoudelijke zaken ook een thema/spreker aan deze avond koppelen. Zet deze datum alvast in uw agenda
 • 19 oktober – schoonmaakavond
 • 12 december - vergadering OC
 • 21 december – kerstdiner/borrel met alle kinderen en ouders

Wij kijken er naar uit om u tijdens het brengen of halen persoonlijk te ontmoeten.

Vriendelijke groeten,

Joyce, Henriëtte & Jennifer

Wat is en doet de Oudercommissie bij de Ploegmaatjes?                            

 1. Doel Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de peutergroep. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het “Reglement van de oudercommissie”. Dit reglement is in te zien op de peutergroep en op de website.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de Ploegmaatjes gaan. De oudercommissie bestaat uit 3 leden, zodat er bij stemmingen altijd een meerderheid is.

 1. De Oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht  op de volgende onderwerpen:

De directie stelt de oudercommissies in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de directie met betrekking tot:
  • Maximum aantal kinderen
  • beroepskrachten in opleiding
  • Pedagogisch werkplan;
  • Spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
  • Openingstijden;

 1. De Oudercommissie kan ook ongevraagd advies uitbrengen:

De oudercommissie is bevoegd de directie ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft.

 1. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders; levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten; zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;